Liên hệ

Thông tin liên hệ

* Họ tên:
* Địa chỉ email:
* Số điện thoại:
* Địa chỉ:
Yêu cầu:

CÔNG TY CP VIỆT ĐỨC

Địa chỉ: Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: +84 2253 765721       +84 2253 260283 - Fax: Fax: +84 2253 752450