Hóa chất HÓA CHẤT AdBlue by BASF

Lượt xem: 123

Tệp đính kèm

Tải xuống

Thông tin sản phẩm

Chất khử tinh khiết Nox cho động cơ Diesel được trang bị thêm chất xúc tác SCR.

AdBlue đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được soạn thảo theo tiêu chuẩn quốc tế ISO

22241-1:2006 (E)


Tính chất hóa học: Ure, carbamit trong nước siêu tinh khiết.

Số CAS: 57-13-6

Số EINECS: 200-315-5

Hình dạng vật lý: AdBlue được cấp trong tàu chở dầu hoặc đóng gói trong IBC/ can.

Hạn sử dụng: Ở nhiệt độ bảo quản từ -11.5°C đến 25°C, AdBlue có hạn sử dụng là12 tháng kể từ ngày sản xuất (nhiệt độ bảo quản tối đa là 30°C, nhiệt độ trung bình là 25°C.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng danh mục