Dầu nhờn SHELL Hàng Hải Mỡ các loại Gadus S2 V100

Lượt xem: 823

Tệp đính kèm

Tải xuống

Thông tin sản phẩm

Mỡ đa dụng chất lượng cao 


Sử dụng 

Xây dựng, Thép, Mỏ, Giấy, Xi măng, và nhiều ngành khác.

Vòng bi lăn có tải trọng nhẹ trong điều kiện làm việc có phạm vi rộng. 

Phạm vi nhiệt độ làm việc

Shell Gadus S2 V100 được khuyến cáo sử dụng trong phạm vi nhiệt độ từ 30oC đến 120oC.

Sức khỏe và An toàn

Shell Gadus S2 V100 không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khỏe và an toàn khi sử dụng đúng qui định, đúng tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân được tuân thủ. Để có thêm hướng dẫn về an toàn và sức khỏe, tham khảo thêm phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng. 

 

 

Sản phẩm cùng danh mục