Dầu nhờn MOBIL Hàng hải Dầu động cơ Mobilgard 300

Lượt xem: 1007

Thông tin sản phẩm

SAE Grade

30

Specific Gravity at 15ºC

0.889

Flash Point, ºC, ASTM D 92

                     266

Pour Point, ºC, ASTM D 97

                    -12

Viscosity, ASTM D 445

 

cSt, at 40ºC

                     111

cSt, at 100ºC

                      12

Viscosity Index, ASTM D 2270

                      97

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

                      5

Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874

                     0.73


Sản phẩm cùng danh mục