Dầu nhờn MOBIL Hàng hải Dầu động cơ Mobilgard 412

Lượt xem: 1130

Thông tin sản phẩm

 

312

412

SAE Grade

30

40

Specific Gravity at 15ºC

0.896

0.899

Flash Point, ºC, ASTM D 92

266

272

Pour Point, ºC, ASTM D 97

-9

-9

Viscosity, ASTM D 445

 

 

cSt, at 40ºC

108

142

cSt, at 100ºC

12.0

14.5

Viscosity Index, ASTM D 2270

100

100

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

15

15

Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874

2.1

2.1


Sản phẩm cùng danh mục