Dầu nhờn MOBIL Hàng hải Dầu hộp số Mobilgard Gear XMP

Lượt xem: 850

Thông tin sản phẩm

Mobilgear XMP 
Cấp độ nhớt ISO                       100         150       220       320       460     680 
Độ nhớt, ASTM D 445: 
cSt @ 40 oC                               100        150        220       320        460      680 
cSt @ 100 oC                             11.1       14.6       18.8       24.1       30.6     36.9      


Sản phẩm cùng danh mục