Dầu nhờn MOBIL Hàng hải Dầu động cơ Mobilgard M

Lượt xem: 1011

Thông tin sản phẩm

 

M330

M430

SAE Grade

30

40

Specific Gravity at 15ºC

0.907

0.907

Flash Point, ºC, ASTM D 92  

244

250

Pour Point, ºC, ASTM D 97

-6

-6

Viscosity, ASTM D 445

 

 

cSt, at 40ºC

98

143

cSt, at 100ºC

12.0

14.0

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

30

30

Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874

3.8

3.8


Sản phẩm cùng danh mục