Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Hydraulan 404

  Brake fluid for hydraulic brake and clutch systems with a boiling point of at least 265 °C and a wet boiling point of at least 175°C. Due to the low deep temperature viscosity this brake fluid is especially recommended for brake systems combined with ABS, TCS and ESP/DSC. Hydraulan 404 has been formulated with glycol ethers and their borates. Hydraulan 404 contains effective corrosion inhibitors, antioxidants.

Xem thêm

Sản phẩm Hydraulan 406 ESI

  Brake fluid for hydraulic brake and clutch systems with a boiling point of at least 265 °C and a wet boiling point of at least 180°C. Due to the low deep temperature viscosity this brake fluid is especially recommended for brake systems combined with ABS, TCS and ESP/DSC. Hydraulan 406 ESI has been formulated with glycol ethers and their borates. Hydraulan 406 ESI contains effective corrosion inhibitors, antioxidants and lubricity additives.  

Xem thêm

Sản phẩm AdBlue

Chất khử tinh khiết Nox cho động cơ Diesel được trang bị thêm chất xúc tác SCR. AdBlue đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được soạn thảo theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22241-1:2006 (E)  

Xem thêm

Sản phẩm T 162

Xem thêm