Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Gly Coolant Extra 1

GLY Coolant Extra 1 là dung dịch làm mát động cơ pha sẵn dùng trực tiếp cho động cơ mà không cần pha thêm nước. GLY Coolant Extra 1 là sản phẩm với thành phần chủ yếu là ethylene glycol và phụ gia ức chế ăn mòn kim loại, kim loại mầu và hợp kim nhôm, chống đóng băng, chống sôi, chống đóng cặn, chống tạo bọt. Đó là hợp chất phụ gia gây ức chế ăn mòn bao gồm muối của axit hữu cơ và silicat. GLY Coolant Extra 1 không chứa nitrite, amine- và phosphate.  

Xem thêm

Sản phẩm Taro Ultra 40

Dầu động cơ thấp tốc

Xem thêm

Sản phẩm Taro 20 DP

Dầu động cơ diesel hàng hải & trạm phát điện  

Xem thêm

Sản phẩm Turbo S4 GX 32

Premium based industrial steam, gas and combined cycle turbine lubricant for geared turbines

Xem thêm

Sản phẩm Turbo Oil T 68

Dầu cao cấp cho Tuabin khí & hơi công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Turbo Oil T 46

Dầu cao cấp cho Tuabin khí & hơi công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Turbo Oil T 32

Dầu cao cấp cho Tuabin khí & hơi công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Tonna S2 M 220

Dầu rãnh trượt máy công cụ

Xem thêm

Sản phẩm Tonna S2 M 68

Dầu rãnh trượt máy công cụ

Xem thêm

Sản phẩm Tonna S2 M 32

Dầu rãnh trượt máy công cụ

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S3 V 68

Premium Zinc-Free Industrial hydraulic fluid for very wide temperature range

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S3 V 46

Dầu thủy lực công nghiệp cao cấp không chứa kẽm với quãng nhiệt độ làm việc rộng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S3 M 68

Dầu thủy lực công nghiệp cao cấp không chứa kẽm

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 VX 100

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, đa dụng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 VX 68

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, đa dụng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 VX 46

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, đa dụng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 VX 32

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, đa dụng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 VX 15

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, đa dụng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 MX 100

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, ứng dụng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 MX 68

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, ứng dụng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 MX 46

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, ứng dụng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 MX 32

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, ứng dụng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 MX 22

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, ứng dụng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Refrigeration Oil S4 FR-F 68

Dầu máy nén lạnh tổng hợp cao cấp

Xem thêm