Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Turbo S4 GX 32

Premium based industrial steam, gas and combined cycle turbine lubricant for geared turbines

Xem thêm

Sản phẩm Turbo Oil T 68

Dầu cao cấp cho Tuabin khí & hơi công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Turbo Oil T 46

Dầu cao cấp cho Tuabin khí & hơi công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Turbo Oil T 32

Dầu cao cấp cho Tuabin khí & hơi công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Tonna S2 M 220

Dầu rãnh trượt máy công cụ

Xem thêm

Sản phẩm Tonna S2 M 68

Dầu rãnh trượt máy công cụ

Xem thêm

Sản phẩm Tonna S2 M 32

Dầu rãnh trượt máy công cụ

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S3 V 68

Premium Zinc-Free Industrial hydraulic fluid for very wide temperature range

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S3 V 46

Dầu thủy lực công nghiệp cao cấp không chứa kẽm với quãng nhiệt độ làm việc rộng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S3 M 68

Dầu thủy lực công nghiệp cao cấp không chứa kẽm

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 VX 100

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, đa dụng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 VX 68

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, đa dụng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 VX 46

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, đa dụng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 VX 32

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, đa dụng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 VX 15

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, đa dụng

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 MX 100

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, ứng dụng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 MX 68

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, ứng dụng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 MX 46

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, ứng dụng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 MX 32

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, ứng dụng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Tellus S2 MX 22

Dầu thủy lực chất lượng cao, công nghệ dầu gốc nhóm II, ứng dụng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Refrigeration Oil S4 FR-F 68

Dầu máy nén lạnh tổng hợp cao cấp

Xem thêm

Sản phẩm Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Dầu máy nén lạnh 

Xem thêm

Sản phẩm Refrigeration Oil S2 FR-A 46

Dầu máy nén lạnh

Xem thêm

Sản phẩm Paper Machine Oil S3 M 220

Dầu tuần hoàn cho máy sản xuất giấy

Xem thêm