Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608
14-05-2020 438
Tuyển dụng KẾ TOÁN
Thời gian tuyển dụng: đến hết 15/06/2020
14-05-2020 455
Tuyển dụng KỸ SƯ HÓA hoặc HÓA DẦU
Thời gian tuyển dụng: đến hết 15/06/2020