Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Glysantin G70

Glysantin G 70 is an engine coolant concentrate based on ethylene glycol. It contains a corrosion inhibitor package based on salts of organic acids and phosphates. Glysantin G 70 does not contain nitrites, amines, silicates and borates.  

Xem thêm

Sản phẩm Glysantin G48

Glysantin G 48 là chất làm mát động cơ đậm đặc dựa trên thành phần chủ yếu là ethylene glycol. Nó chứa hợp chất phụ gia gây ức chế ăn mòn bao gồm muối của axit hữu cơ và silicat. Glysantin G 48 không chứa nitrite-, amine- và phosphate- tự do.  

Xem thêm

Sản phẩm Glysantin G40

Glysantin G40 là chất làm mát gốc ethylene glycol, chống sôi và chống đóng băng, không chứa nitrite-, amine-, phosphate tự do, và phải pha loãng với nước trước khi sử dụng.  

Xem thêm

Sản phẩm Glysantin G30

Glysantin G 30 là chất làm mát gốc ethylene glycol, chống sôi và chống đóng băng, không chứa phụ gia nitrite-, amine-, phosphate-, silicate-, borate tự do, và phải pha loãng với nước trước khi dùng.  

Xem thêm

Sản phẩm Glysacorr G93

Glysacorr G 93 là chất ức chế nguyên chất đậm đặc được pha với nước để làm mát động cơ đốt trong trong trường hợp dung dịch làm mát không cần bảo vệ khỏi trường hợp bị đóng băng ở nhiệt độ âm quá sâu. Glysacorr G 93 không chứa phosphate-, nitrite- và amine- tự do.  

Xem thêm

Sản phẩm AdBlue

Chất khử tinh khiết Nox cho động cơ Diesel được trang bị thêm chất xúc tác SCR. AdBlue đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được soạn thảo theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22241-1:2006 (E)  

Xem thêm

Sản phẩm Trilon M Granules SG

Sử dụng: complexing agents for the chemical industry  

Xem thêm

Sản phẩm Trilon BX Powder

Use: complexing agents for the chemical industry  

Xem thêm

Sản phẩm Trilon BX Liquid

Sử dụng: complexing agents for the chemical industry  

Xem thêm

Sản phẩm T 162

Xem thêm

Sản phẩm Synative RPE 1740

Chemical composition Synative RPE 1740 is a non-ionic surfactant based on a block ethylene oxide-propylene oxide copolymer  

Xem thêm

Sản phẩm Synative ES TMP 05

Chemical composition Trimethylolpropane trioleate  

Xem thêm