Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Rimula R4 X 20W50

Dầu động cơ diesel chịu tải nặng

Xem thêm

Sản phẩm Rimula R4 X 15W40

Dầu động cơ diesel chịu tải nặng

Xem thêm

Sản phẩm Rimula R4 L 15W40

Dầu động cơ diesel tải nặng

Xem thêm

Sản phẩm Rimula R3 Turbo 20W50

Dầu động cơ diesel chịu tải nặng

Xem thêm

Sản phẩm Rimula R3 Turbo 15W40

Dầu động cơ diesel chịu tải nặng

Xem thêm

Sản phẩm Rimula R3 10W

Dầu động cơ diesel chịu tải nặng

Xem thêm

Sản phẩm Rimula R2 Extra 20W50

Dầu động cơ diesel chịu tải nặng

Xem thêm

Sản phẩm Rimula R2 Extra 15W40

Dầu động cơ diesel chịu tải nặng

Xem thêm

Sản phẩm Rimula R2 40

Dầu đọng cơ diesel tải nặng

Xem thêm

Sản phẩm Rimula R1 20W50

Dầu đa cấp động cơ diesel chịu tải nặng

Xem thêm

Sản phẩm Mysella XL

Long life, Low ash gas engine oil

Xem thêm

Sản phẩm Mysella S5 N 40

Dầu tro thấp, tuổi tho cao cho động cơ khí tĩnh tại

Xem thêm

Sản phẩm Mysella S3 N 40

Dầu tro thấp cho động cơ khí tĩnh tại

Xem thêm

Sản phẩm Melina S30

Dầu bôi trơn đa dụng cho các động cơ diesel hàng hải thấp tốc

Xem thêm

Sản phẩm Marine 40

Dầu động cơ diesel cao tốc

Xem thêm

Sản phẩm Heat Transfer Oil S2

Dầu truyền nhiệt chất lượng cao

Xem thêm

Sản phẩm Gadus S4 OG Clear Oil 20000

Chất bôi trơn cao cấp cho bánh răng hở và dây cáp

Xem thêm

Sản phẩm Gadus S2 OG 40

Mỡ bôi trơn bánh răng hở chất lượng cao

Xem thêm

Sản phẩm Gadinia S3 40

Dầu bôi trơn động cơ diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ

Xem thêm

Sản phẩm Gadinia S3 30

Dầu bôi trơn động cơ diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ

Xem thêm

Sản phẩm Gadinia AL 40

Advanced Lubricant for medium speed trunk-piston engines running on distillate fuel

Xem thêm

Sản phẩm Diala S4 ZX-I

Dầu cách điện ức chế ôxy hóa cao cấp

Xem thêm

Sản phẩm Diala S3 ZX-I

Premium Inhibited Electrical Insulating Oil

Xem thêm

Sản phẩm Diala S2 ZX-A

Dầu cách điện có ức chế ôxy hóa

Xem thêm