Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Delo 1000 Marine

Dầu động cơ diesel hàng hải & máy phát điện  

Xem thêm

Sản phẩm Delo Gear EP-4

Dầu bánh răng ô tô chịu cực áp trung bình  

Xem thêm

Sản phẩm Delo Gear EP-5

Dầu bánh răng ô tô chịu cực áp  

Xem thêm

Sản phẩm Delo Gold Multigrade 15W-40

Nhớt động cơ diesel đa năng  

Xem thêm

Sản phẩm Delo Gold Multigrade 20W-50

Nhớt động cơ diesel đa năng  

Xem thêm

Sản phẩm Delo Gold Ultra SAE 15W-40

Nhớt động cơ diesel đa năng  

Xem thêm

Sản phẩm Delo Gold Ultra SAE 20W-50

Nhớt động cơ diesel đa năng  

Xem thêm

Sản phẩm Delo Silver

Dầu động cơ diesel đơn cấp tải trọng nặng  

Xem thêm

Sản phẩm Delo Silver Multigrade

Nhớt động cơ diesel tải trọng nặng  

Xem thêm

Sản phẩm Delo Starplex EP (tên cũ Starplex EP)

Mỡ ổ bi bánh xe & khung gầm ôtô  

Xem thêm

Sản phẩm GST Oils

Dầu tua-bin khí và tua-bin hơi nước cao cấp  

Xem thêm