Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Taro 30 DP

Dầu động cơ diesel hàng hải & trạm phát điện  

Xem thêm

Sản phẩm Taro 40 XL

Dầu động cơ diesel hàng hải & trạm phát điện  

Xem thêm

Sản phẩm Texamatic 1888

Dầu truyền động tự động  

Xem thêm

Sản phẩm Texatherm

Dầu truyền nhiệt công nghiệp  

Xem thêm

Sản phẩm Texclad

Mỡ công nghiệp đặc biệt  

Xem thêm

Sản phẩm Torque Fluid 4N4

Dầu truyền động tải trọng nặng  

Xem thêm

Sản phẩm Veritas 800 Marine

Dầu hệ thống, có chứa kiềm, cho động cơ diesel thấp tốc    

Xem thêm

Sản phẩm Way Lubricant X

Dầu bôi trơn đường trượt máy công cụ  

Xem thêm

Sản phẩm Taro Special HT 70

Dầu động cơ thấp tốc  

Xem thêm

Sản phẩm MEG

Monoethylene Glycol  

Xem thêm

Sản phẩm DEG

Diethylene Glycol  

Xem thêm