Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Omala S2 G 220

Dầu bánh răng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Omala S2 G 150

Dầu bánh răng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Omala S2 G 100

Dầu bánh răng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Omala S2 G 68

Dầu bánh răng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Omala S1 W 460

Dầu bánh răng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Omala Oil F 460

Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao

Xem thêm

Sản phẩm Omala Oil F 320

Premium quality industrial gear oils

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S4 B 460

New generation - Advanced bearing & circulating oils based on synthetic technology

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 BA 100

Special application bearing & circulating oils

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 B 320

Dầu tuần hoàn & ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 B 220

Dầu tuần hoàn & ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 B 150

Dầu tuần hoàn & ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 B 100

Dầu tuần hoàn & ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 B 32

Dầu tuần hoàn & ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Irus Fluid C

Dầu thủy lực chống cháy loại HFC chất lượng cao

Xem thêm

Sản phẩm Gadus S3 T150J 2

Mỡ bôi trơn cao cấp cho các ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Gadus S1 OG 200

Mỡ bôi trơn bánh răng hở và dây cáp

Xem thêm

Sản phẩm Corena S4 R 68

Dầu tổng hợp tiên tiến cho máy nén khí quay

Xem thêm

Sản phẩm Corena S4 R 46

Dầu tổng hợp tiên tiến cho máy nén khí quay

Xem thêm

Sản phẩm Corena S4 R 32

Dầu tổng hợp tiên tiến cho máy nén khí quay

Xem thêm

Sản phẩm Corena S4 P 100

Dầu tổng hợp tiên tiến cho máy nén khí tịnh tiến (piston)

Xem thêm

Sản phẩm Corena S4 P 68

Advanced synthetic reciprocating (piston) air compressor oil

Xem thêm

Sản phẩm Corena S3 R 68

Dầu cao cấp cho máy nén khí quay

Xem thêm

Sản phẩm Corena S3 R 46

Dầu cao cấp cho máy nén khí quay

Xem thêm