Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Brake and Clutch Fluid DOT 4

Dầu phanh & ly hợp ô tô
 

Đặc tính sản phẩm:
• Brake & Clutch Fluid DOT 4 là dầu phanh ô tô cao cấp, không phải gốc dầu mỏ, được pha chế để sử dụng cho các hệ thống phanh thủy lực và ly hợp thông thường, đặc biệt khi hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt hoặc khi được chỉ định dùng dầu DOT 4.
• Brake & Clutch Fluid DOT 4 cho phép tăng thêm giới hạn an toàn chống hiện tượng "tạo đệm khí" so với các loại dầu phanh đạt các yêu cầu kỹ thuật ít nghiêm ngặt hơn.

Ứng dụng
• Tất cả các hệ thống phanh ô tô hoạt động bằng thủy lực (kiểu phanh trống và phanh đĩa) khi có chỉ định sử dụng dầu DOT 4 hay SAE J1704. Có thể bao gồm:
- Các loại ô tô có hệ thống phanh chống hãm cứng (ABS - Anti-blocked Brake System)
- Hệ thống ly hợp bằng thủy lực yêu cầu dầu bôi trơn thông thường
- Xe con, xe vận tải và xe máy
• Đổ m ới hoặc châm thêm cho các hệ thống phanh yêu cầu dầu đạt tiêu chuẩn SAE J1703
• Đổ m ới hoặc châm thêm cho các hệ thống phanh yêu cầu dầu đạt tiêu chuẩn dầu DOT 3, ngoại trừ những trường hợp hãng sản xuất khuyến nghị không sử dụng dầu DOT 4 (như m ột số kiểu xe Toyota).
Đối vi ô tô hoạt động trong điều kin cc kkhc nghiệt đặc biệt hay trường hp khi có chỉđịnh sdng du DOT 5.1, thì khuyến nghdùng du Brake and Clutch Fluid DOT 5.1 ca Caltex.
Không sdng cho các hthống được thiết kế cho du gốc khoáng (LHM) như của mskiu xe ca Citroen và nhiu loi máy thi công và máy kéo hay khi có chỉ định sử dng du DOT 5 gc si-li-côn.
/upload/cdn/files/Brake%20%26%20Clutch%20Fluid%20DOT%204%20(VN).pdf