Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Super Marine 15W40

High speed diesel engine oil for marine vessel

Xem thêm

Sản phẩm Melina S30

Dầu bôi trơn đa dụng cho các động cơ diesel hàng hải thấp tốc

Xem thêm

Sản phẩm Marine 40

Dầu động cơ diesel cao tốc

Xem thêm

Sản phẩm Gadinia S3 40

Dầu bôi trơn động cơ diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ

Xem thêm

Sản phẩm Gadinia S3 30

Dầu bôi trơn động cơ diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ

Xem thêm

Sản phẩm Gadinia AL 40

Advanced Lubricant for medium speed trunk-piston engines running on distillate fuel

Xem thêm

Sản phẩm Argina S4 40

Dầu bôi trơn động cơ diesel trung tốc kiểu piston thông thường

Xem thêm

Sản phẩm Argina S3 40

Dầu bôi trơn động cơ diesel trung tốc kiểu piston thông thường

Xem thêm

Sản phẩm Argina S3 30

Dầu bôi trơn động cơ diesel trung tốc kiểu piston thông thường

Xem thêm

Sản phẩm Argina S2 40

Dầu bôi trơn động cơ diesel trung tốc kiểu piston thông thường

Xem thêm

Sản phẩm Argina S2 30

Lubricants for medium-speed trunk piston engines

Xem thêm

Sản phẩm Alexia 70

Dầu bôi trơn xy-lanh cho động cơ diesel 2 kỳ thấp tốc

Xem thêm

Sản phẩm Alexia 40

Dầu bôi trơn xy-lanh cho động cơ diesel 2 kỳ thấp tốc

Xem thêm