Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Super Diesel Oil (CD) Multigrade

Nhớt động cơ diesel  

Xem thêm

Sản phẩm Texamatic 1888

Dầu truyền động tự động  

Xem thêm

Sản phẩm Texatherm

Dầu truyền nhiệt công nghiệp  

Xem thêm

Sản phẩm Texclad

Mỡ công nghiệp đặc biệt  

Xem thêm

Sản phẩm Torque Fluid 4N4

Dầu truyền động tải trọng nặng  

Xem thêm

Sản phẩm Way Lubricant X

Dầu bôi trơn đường trượt máy công cụ  

Xem thêm