Address:
Số 274 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Email:
sales@vietducjsc.vn
Hotline:
0989.080.608 - 0904085608

Sản phẩm Omala S2 G 68

Dầu bánh răng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Omala S1 W 460

Dầu bánh răng công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Omala Oil F 460

Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao

Xem thêm

Sản phẩm Omala Oil F 320

Premium quality industrial gear oils

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S4 B 460

New generation - Advanced bearing & circulating oils based on synthetic technology

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 BA 100

Special application bearing & circulating oils

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 B 320

Dầu tuần hoàn & ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 B 220

Dầu tuần hoàn & ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 B 150

Dầu tuần hoàn & ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 B 100

Dầu tuần hoàn & ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Morlina S2 B 32

Dầu tuần hoàn & ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Irus Fluid C

Dầu thủy lực chống cháy loại HFC chất lượng cao

Xem thêm

Sản phẩm Gadus S3 T150J 2

Mỡ bôi trơn cao cấp cho các ổ đỡ công nghiệp

Xem thêm

Sản phẩm Gadus S1 OG 200

Mỡ bôi trơn bánh răng hở và dây cáp

Xem thêm

Sản phẩm Corena S4 R 68

Dầu tổng hợp tiên tiến cho máy nén khí quay

Xem thêm

Sản phẩm Corena S4 R 46

Dầu tổng hợp tiên tiến cho máy nén khí quay

Xem thêm

Sản phẩm Corena S4 R 32

Dầu tổng hợp tiên tiến cho máy nén khí quay

Xem thêm

Sản phẩm Corena S4 P 100

Dầu tổng hợp tiên tiến cho máy nén khí tịnh tiến (piston)

Xem thêm

Sản phẩm Corena S4 P 68

Advanced synthetic reciprocating (piston) air compressor oil

Xem thêm

Sản phẩm Corena S3 R 68

Dầu cao cấp cho máy nén khí quay

Xem thêm

Sản phẩm Corena S3 R 46

Dầu cao cấp cho máy nén khí quay

Xem thêm

Sản phẩm Corena S3 R 32

Dầu cao cấp cho máy nén khí quay

Xem thêm

Sản phẩm Corena S2 P150

Dầu máy nén khí tịnh tiến

Xem thêm

Sản phẩm Corena S2 P100

Dầu máy nén khí tịnh tiến

Xem thêm